Gryta kyrka

Gryta kyrka och socken. Medeltida kyrka, stjärnvalv med målningar från 1400-talet. Vägar och kommunikationer i Örsundaåns dalgång.

961
934
944