Mälby Giresta

Om man följer kyrkstigen från Giresta kyrka mot Öfra Tuna

Fornborgen i Mälby är från 800- talet

och tillbygd i flera omgångatr

961
864