Fröslunda kyrka

Fröslunda kyrka och socken. Medeltida kyrka med barockinteriör. Orgeln en av de äldsta i Europa. Utbildning och skolor i Örsundaåns dalgång.

961
806
942