Uvberget

Vid förkastningsbranten mellan Mälarnaturen och stora barrskogsområden ligger Uvberget med utsikt över Örsundaåns dalgång och Alstasjön. Parkering finns vid Alstabadet. Reservatet är ett av länets minsta med sina 3,5 hektar men erbjuder en mosaik av naturtyper, rik biologisk mångfald och fina upplevelser.

Göran Wåger
961
809
848