Ahlsta

Ahlsta. Ett centrum för småindustrier sedan medeltiden. Kvarnar, sågverk, yllestampverk och tegelbruk. Industriell utveckling i Örsundaåns dalgång.

961
934
959