Hällby

Bronsålder i Hällby. Välbevarad bronsåldersmiljö. Skärvstenshögar, gravar, hällristningar och storhög i ett dåtida vattenlandskap.

961
934
951