Hur Lagunda formats

För 12.000 år sedan var Sverige täckt av inlandsis. Under den följande perioden blev det varmare. Isen smälte och drog sig..

875
803