Bakgrund & projektidé

Lagunda Hembygdsförening har tagit initiativet till ett antal aktiviteter som skall sätta Örsundsbro, Örsundadalen och det gamla Lagunda härad på kartan. Detta skall ske genom ett antal aktiviteter som genomförs under 2014 då de lokala ideella föreningarna och näringslivet på orten, under hembygdsföreningens ledning, manifesterar sitt 150- årsjubileum. Även Svenska kyrkan och skolorna på orten är involverade i aktiviteterna.

Projektet består av fyra huvuddelar:
  • Information och marknadsföring där ny turistkarta, informationstrycksak och en gemensam hemsida på webben är huvuddelarna
  • Lyfta fram historiskt intressanta platser inom området genom att sätta upp skyltar och markera på turistkartan
  • En utställning som belyser ortens och områdets utveckling under 150 år.
  • Jubileet som pågår under maj tom september 2014 och avslutas med den traditionella Mickelsmässmarknaden som kan härledas långt tillbaka i tiden och som hade en viktig funktion i det gamla bondesamhället.

Hembygdsföreningen har fått EU- stöd på 900 000:- för att kunna genomföra projektet. Pengarna kommer från EU:s program för landsbygdsutveckling- Leader- projektet.
814