Bakgrund & projektidé

Lagunda Hembygdsförening tog initiativ till ett antal aktiviteter för att sätta Örsundsbro, Örsundadalen och det gamla Lagunda härad på kartan. Det skedde genom ett antal aktiviteter som genomfördes under 2014 då de lokala ideella föreningarna och näringslivet på orten, under hembygdsföreningens ledning, manifesterade sitt 150- årsjubileum. Även Svenska kyrkan och skolorna på orten var involverade i aktiviteterna.

Projektet bestod av fyra huvuddelar:
  • Information och marknadsföring där ny turistkarta, informationstrycksak och en gemensam hemsida på webben är huvuddelarna
  • Lyfta fram historiskt intressanta platser inom området genom att sätta upp skyltar och markera på turistkartan
  • En utställning som belyste ortens och områdets utveckling under 150 år.
  • Jubileet som pågick under maj tom september 2014 och avslutades med den traditionella Mickelsmässmarknaden som kan härledas långt tillbaka i tiden och som hade en viktig funktion i det gamla bondesamhället.

Hembygdsföreningen har fått EU- stöd på 900 000:- för att kunna genomföra projektet. Pengarna kommer från EU:s program för landsbygdsutveckling- Leader- projektet.
814