Ryda

Ryda kungsgård. Många bevarade torp. Torpare och backstugusittare i Örsundaåns dalgång.

961
934
956