Angöringsskylt vid Kappen

Örsundaåns dalgång under 6000 år. Utvecklingen från de första innevånarna i Åloppe under stenåldern till dagens industrisamhälle beskrivs på sex pannåér på översiktskylten som är placerad i Von Kraemers park i hamnområdet i Örsundsbro.

1. Stenålder- de första innevånarna och Bronsålder- jordbruk och boskapsskötsel2. Järnålder- jordbruk, kungadömen och storgårdar3. Medeltiden- Sverige bildas och kristnas4. Stormaktstid och nationalstat 1520-17205. Agrar omvandling 1720-18706. Industrialismens tid 1870-1945

961
934
960