Översiktsskylt vid Kappen

Örsundaåns dalgång under 6000 år. Från de första innevånarna i Åloppe under stenåldern till dagens industrisamhälle

961
934
960