Nysätra kyrka

Nysätra kyrka och socken. Medeltida tegelkyrka med intressant valvslagning. Handelns utveckling i Örsundaåns dalgång

961
934
940