Rymningen

Rymningen var en stor allmänning mellan Alstasjön och Mälaren söder om Örsundaån, den första bron på 1200- talet. Krog, tingsplats och galgbacke. Handelsplats från medeltiden. Här samlade Gustav Vasa 1521 sin här innan han inledde upproret mot den danske kungen.

Skylten står i parken vid Baldersvägen i Örsundsbro

961
934
999