Görlinge

Vikingatid i Görlinge. Missionstidens runstenar. Runstenar som arvsdokument och speglingar av den tidigaste kristendomens infrastruktur med vägar, broar och gårdar

961
934
954