Långtora kyrka

Långtora kyrka och socken. Medeltida gotisk gråstenskyrka med runstenar utanför och inne i kyrkan. Jordreformer och skiften.

961
934
949