Härkeberga kyrka och kaplansgård


Huvuddelen av Härkeberga kyrka är byggd i början av 1300-talet. Kyrkan är framförallt känd för sina rika kalkmålningar som förmodligen skapades runt 1480-talet och kan på stilistiska grunder härledas till kyrkomålaren Albertus Pictor. 

Mer om Härkeberga kyrka finns på deras hemsida


I Härkeberga kyrkby kan man också besöka Kaplansgården. Där visas miljö från en prästgård på 1840-talet. Mer finns att läsa på Nordiska muséets sida.Tider för visning mm se Härkeberga Gille


Skylten står vid infarten till Kaplansgården 

961
934
998