Biskopskulla kyrka

Biskopskulla kyrka och socken. Medeltida kyrka som uppfördes på ärkebiskopens gård. Från kyrkan finns en unik korkåpa, troligen avsedd för ärkebiskop Stefan på 1100-talet. Religion och kyrkoliv i medeltidens Uppland.

961
934
939