Kvekgården

Kvekgården, OL-Jans gård eller Lottas gård i Kvek är en gammal Upplandsgård från senare hälften av 1700-talet. Gården är i ursprungligt skick och ligger kvar på sin ursprungliga plats.

Historia

OL-Jan föddes föddes på gården 1782. OL-Jan och hans fru Anna-Lisa fick 10 barn varav 6 uppnådde vuxen ålder. Charlotta, Lotta, föddes 1829 och bodde kvar på gården till sin död 1926. 
Kvekgården invigdes den 27 maj 1934 som Lottas gård i Kvek. 

Kvekgården ägs och förvaltas av Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund där du kan läsa mer om gården.


961
808
833