Viggeby

Bronsålder i Viggeby. Biskopskullas kända hällristningar. Här finns Viggebyskeppet och Sköldbärarna samt unika skålgropsformationer. Fynd av långhus.

961
934
952