Hjälsta kyrka

Hjälsta kyrka och socken. Medeltida kyrka som ersatte äldre kyrka vid Schönbergs gård. Runstenar bredvid kyrkan. Gods och frälsebönder i Örsundaåns dalgång.

961
934
946