Örsundaåns dalgång under 6000 år

Skyltningen av Örsundaåns dalgång började som ett projekt på Länsstyrelsen där ambitionen var att lyfta blicken från de enskilda objekten och istället betrakta hela landskap. Därigenom skulle det bli möjligt att från ett övergripande plan och även ned till enskilda detaljer informera om hur olika delar av detta landskap samverkat och interagerat från stenålder fram till modern tid för att forma det vi ser idag. Vid kontakt med Lagunda Hembygdsförening visade det sig att de arbetade ett liknande upplägg varvid ett samarbete inledes som också involverade Uppsala Universitet.

961
934