Åloppe

Stenålder i Åloppe. De första innevånarna. Fornborgar, fångstgropar och dåtida boplatsområde med omfattande fynd av gropkeramik.

961
934
950