Örsunda

1000 år i Örsunda. Norra Mälarens viktigaste vadställe. Här gick Eriksgatan. Fynd av hästbetsel från 300-talet. Hålväg och runsten. Senare tiders ångbåtstrafik i Örsundaån.

961
934
955