Friluftsmuseet Kvekgården

Kvekgården. Friluftsmuseum. En av Sveriges bäst bevarade gårdar från sekelskiftet 1800 på ursprunglig plats.

Kvekgården ägs och förvaltas av Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund där du kan läsa mer om gården.

961
934
937