Eriksgatan

En kartläggning av Eriksgatans sträckning genom området.

875
805