Giresta kyrka

Giresta kyrka och socken. Den medeltida kyrkan brann 1911, nuvarande kyrkobyggnad från 1914 är den tredje på samma plats. Herrgårdar i Örsundaåns dalgång.


961
806
943