Slott och herresäten

Lagunda härad präglas till stor del av stora gårdar, framförallt kring...

Observera att alla slott och herrgårdar är i privat ägo!

961
807